1973 Prachovka antistatická

1973 Prachovka antistatická

10 elektrostatických utierok, zachycujúcich nečistoty, prach a alergény roztočov. Nepoužívať s vodou a saponátmi. Po použití zlikvidovať. Pozor: S 2 – Uchovávajte mimo dosahu detí R 36 – Dráždi oči (pri kontakte s očami umyť dostatočným množstvom vody)

Rozmery utierok: 29,5cm x 20cm