Osviežovač Vzduchu - Levanduľa

Balenie: 7ml

Zobraziť viacZobraziť menej
Dlhotrvajúca vôňa - design by Pininfarina Návod na použitie: 1. odstrániť ochrannú fóliu, 2. zacvaknutím vsunúť do obalu, 3. úchytným zobáčikom umiestniť na vetraciu mriežku palubnej dosky (horizontálne – vertikálne) Upozornenie: S 2 – Uchovávajte mimo dosahu detí S 37 – Používajte vhodné ochranné rukavice S 46 – Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu S 61 – Zabráňte úniku do životného prostredia. Riaďte sa pokynmi alebo bezpečnostnými kartami R 36/38 – Dráždi oči a kožu R 43 – Môže vyvolať senzibilizáciu pri styku s kožou R 51/53 - Toxický pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí

Výrobca: AREXONS

Kód produktu: 1820


Vážení zákazníci, naša spoločnosť sa zaoberá veľkoobchodným predajom. Ak máte záujem o spoluprácu za výhodnejších podmienok, neváhajte nás kontaktovať.


Objednať