Brzdové kvapaliny

U nás nájdete brzdové kvapaliny Petronas, ktoré sú vhodné pre hydraulické brzdové systémy, spojky traktorov a stroje pre zemné práce.

Medzi prednosti, ktorými brzdové kvapaliny Petronas disponujú, patrí nízky bod rozbehu pri nízkych teplotách, ochrana pred koróziou a oxidáciou, chemická stabilita, dobrá znášanlivosť s gumovými časťami a stabilita aj v situáciách nadmerného tepelného zaťaženia.